Algemene voorwaarden

Reserveringsvoorwaarden 
• Het aantal personen kan tot uiterlijk 8 dagen voor het evenement telefonisch of per mail kosteloos gewijzigd worden. Vanwege de facturering kunnen wij binnen 8 dagen voor de activiteit geen vermindering van het aantal personen meer doorvoeren. Uw boeking wordt dan automatisch geblokkeerd in het systeem. Het aanmelden van extra personen is mogelijk na telefonisch overleg. 
• Gelieve 15 minuten voor de start van de activiteiten aanwezig zijn. Bij verlate aankomst blijft de eindtijd van toepassing zoals in de reservering overeengekomen. 

Betalingsvoorwaarden 
• Indien wij geen tijdige betaling hebben ontvangen kan het evenement door ons worden geannuleerd. 
• Extra personen, eten/drinken of douchemunten die niet op voorhand geboekt zijn dienen op de dag zelf betaald te worden. 
• Geef tijdig de juiste factuur gegevens door. Na verzending van de factuur kunnen wij geen gegevens meer aanpassen. 
• Bij betalingen via bank overschrijven verzoeken wij het factuurnummer in de omschrijving te vermelden. IBAN: NL 98 RABO 0190 5631 33 

Annuleringsvoorwaarden 
Bij annulering van het volledige evenement gelden de volgende voorwaarden: 
• tot 30 dagen voor aankomst worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht; 
• tussen 30 en 15 dagen voor het evenement wordt 10% in rekening gebracht; 
• tussen 15 en 8 dagen voor het evenement wordt 25% in rekening gebracht; 
• korter dan 8 dagen wordt 100% in rekening gebracht 

Weersomstandigheden 
De activiteiten gaan bij regen gewoon door, er zijn een aantal overdekte activiteiten en het is mogelijk na afloop om te kleden en te douchen. Zijn de voorspellingen dermate slecht kan er 2 dagen op voorhand contact worden opgenomen om de mogelijkheden te bespreken. Wij proberen altijd rekening te houden met de weersomstandigheden. 

Kledingvoorschriften 
Fun Valley adviseert sportieve kleding en stevig schoeisel te dragen. Bij slecht weer is (warme) regenkleding aan te raden. Reservekleding en een handdoek kunnen van pas komen. Er zijn voldoende douches en kleedruimtes aanwezig. Douchemunten zijn verkrijgbaar voor € 1,- per stuk. Er zijn kluisjes te huur voor €1,- per dag. 

Overnachtingen 
Overnachtingspijzen zijn exclusief toeristenbelasting. Binnen de gemeente Eijsden wordt toeristenbelasting geheven á € 1,50 per persoon per nacht. 

Alcohol en drugs 
Gebruik van alcohol en/of drugs vooraf of tijdens de activiteiten is niet toegestaan. Fun Valley neemt geen enkele verantwoordelijkheid indien deelnemers alcohol hebben genuttigd of drugs hebben gebruikt. Indien geconstateerd wordt dat deze middelen gebruikt zijn heeft Fun Valley het recht om deelname aan het programma te weigeren zonder recht op restitutie van betaalde gelden. 

Aansprakelijkheid 
Deelname aan activiteiten is geheel op eigen risico. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de organisatie van Fun Valley zelf, is de organisatie van Fun Valley niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die de deelnemer lijdt als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn. 

De organisatie van Fun Valley kan slechts aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten, indien dit materiële gebrek aan de organisatie van Fun Valley kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

De organisatie van Fun Valley is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van: omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies. 

Privacy 
Met het accepteren van de voorwaarden wordt er automatisch ingestemd met de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om tot een overeenkomst te komen. 

News alert 08-01-2020
Werken bij Fun Valley