Tickets

Algemene voorwaarden

1. Reserveringsvoorwaarden
1.1 Reserveringen zijn pas definitief nadat er online akkoord is gegeven via de link die wordt meegestuurd met de offerte. Hierna wordt er automatisch een bevestigingsmail verstuurd.
1.2 Het aantal personen kan tot uiterlijk 8 dagen voor aanvang telefonisch of per mail kosteloos gewijzigd worden. Vanwege de facturering kunnen wij binnen 8 dagen voor de activiteit geen vermindering van het aantal personen meer doorvoeren. Het aanmelden van extra personen is mogelijk na telefonisch overleg.
1.3 Gelieve 15 minuten voor de start van de activiteiten aanwezig zijn. Bij verlate aankomst blijft de eindtijd van toepassing zoals in de reservering overeengekomen.

2. Betalingsvoorwaarden
2.1 Twee weken voor aankomst ontvangt u automatisch de factuur. Betaling hiervan dient uiterlijk 8 dagen voor aankomst voldaan te zijn.
2.2 Indien wij geen tijdige betaling hebben ontvangen kan de activiteit worden geannuleerd.
2.3 Extra personen, eten/drinken of douchemunten die niet op voorhand geboekt zijn dienen ter plaatse betaald te worden.
2.4 Geef tijdig de juiste factuur gegevens door. Na verzending van de factuur kunnen wij geen gegevens meer aanpassen.

3. Annuleringsvoorwaarden
3.1 Tot 3 dagen voor aankomst mag de hele reservering eenmalig kosteloos verplaatst worden mits de factuur volledig voldaan is.
3.2 Bij annulering van de volledige reservering gelden de volgende voorwaarden:
• Tot 30 dagen voor aankomst worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht
• Tussen 30 en 15 dagen voor aankomst wordt 10% in rekening gebracht
• Tussen 15 en 8 dagen voor aankomst wordt 25% in rekening gebracht
• korter dan 8 dagen voor aankomst wordt 100% in rekening gebracht

4. Last-minute reserveringen
Een last-minute reservering is een reservering die binnen 8 dagen voor aankomst is gemaakt. Bij last-minute reserveringen kan het aantal personen niet kosteloos verminderd worden. Extra personen aanmelden kan alleen in overleg.

5. Weersomstandigheden
De activiteiten gaan bij regen gewoon door, er zijn een aantal overdekte activiteiten en het is mogelijk na afloop om te kleden en te douchen. Zijn de voorspellingen dermate slecht kan er 2 dagen op voorhand contact worden opgenomen om de mogelijkheden te bespreken. Wij proberen altijd rekening te houden met de weersomstandigheden.

6. Kledingvoorschriften
Fun Valley Maastricht adviseert sportieve kleding en stevig schoeisel te dragen. Bij slecht weer is (warme) regenkleding aan te raden. Reservekleding en een handdoek kunnen van pas komen. Er zijn voldoende douches en kleedruimtes aanwezig. Douchemunten zijn verkrijgbaar voor € 2,- per stuk.
Er zijn kluisjes te huur voor €2,- per dag.

7. Overnachtingen
Overnachtingspijzen zijn exclusief toeristenbelasting. Binnen de gemeente Eijsden wordt toeristenbelasting geheven á € 1,50 per persoon per nacht.

8. Alcohol en drugs
Gebruik van alcohol en/of drugs vooraf of tijdens de activiteiten is niet toegestaan. Fun Valley Maastricht neemt geen enkele verantwoordelijkheid indien deelnemers alcohol hebben genuttigd of drugs hebben gebruikt. Indien geconstateerd wordt dat deze middelen gebruikt zijn heeft Fun Valley het recht om deelname aan het programma te weigeren zonder recht op restitutie van betaalde gelden.

9. Aansprakelijkheid
Deelname aan activiteiten is geheel op eigen risico. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de organisatie van Fun Valley Maastricht zelf, is de organisatie van Fun Valley Maastricht niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die de deelnemer lijdt als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

De organisatie Fun Valley Maastricht kan slechts aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten. Indien dit materiële gebrek aan de organisatie van Fun Valley Maastricht kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10. Beeldmateriaal
Foto’s en film van bezoekers kunnen worden gebruikt voor marketing- en promotionele doeleinden. Bij instemming van de algemene voorwaarden op onze website wordt hier toestemming voor gegeven. De directie kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

11. Privacy
Met het accepteren van de voorwaarden wordt er automatisch ingestemd met de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om tot een overeenkomst te komen.